July 20, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଆଜିର ମଜାଦାର ପଜଲ – ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସିମ କାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପର ଚିତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀରେ L ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ସହର ଟିର ନାମ କଣ କୁହ ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ

1 min read

ତେବେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା କୁ ସ୍ୱାଗତ | ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆପଣାକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି | ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଡିବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି | ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କମେନ୍ଟ କରିବେ ଓ ଆପଣ କେତେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମାନକ ସହ ସେୟାର କରି ଜାଣି ନିୟନ୍ତୁ  | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ପଜଲ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଦେଶର ନାମ କହିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି।ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ପଜଲ ଗୁଡିକୁ

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୧:-ଗୋଟେ ଲୁହା ଚେନର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଶର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛିକି ସହରଟିର ନାମ ହେଉଛି ଚାଇନା,କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚେନ ଅଛି ଆଉ ତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଉଛି ଚେନ,ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏ।ତେଣୁ ସେ ଦେଶଟିର ନାମ ହେଉଛି ଚାଇନା।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୨:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖି ଦେଶର ନାମ କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ?

ଉତ୍ତର:-ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛିକି ଦେଶଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ।ଏହାର କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବା ଦିଲ,ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ଏହି ଫୁଲଟିର ନାମ ହେଉଛି ଲିଲ୍ଲି।ତେଣୁ ସେ ଦେଶଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୩:-ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସିମ କାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପର ଚିତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏଲଏ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଶଟିର ନାମ କଣ କୁହ ?

ଉତ୍ତର:-ତାହେଲେ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ସିମଲା।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୪:-ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର୍ ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଇଂରାଜି ଅକ୍ଷର ୟୁ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ରେନ ଚିତ୍ର ଅଛି।ତାହେଲେ ଦେଶଟିର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଶଟିର ସଠିକ ନାମ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୫:-ତାପର ପଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଚିତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚାରିଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ପରିବାଟିର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପରିବାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଲେଡିଫିଙ୍ଗର ବା ଭେଣ୍ଡି।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୬:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୁଦି ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଝିଅର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ରିଙ୍କି।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୭:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡର ଚିତ୍ର,ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶହେ ମାର୍କର ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସରସୋ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୮:-ଅପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେ ଅଛି,ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଶର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାପାନ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୯:-ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବରଫ ଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଅଛି,ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭୂମିର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଶର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୧୦:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ପରିବାର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଲକୀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *