July 14, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ କୁ ମୋତି ଭଳି ଚମକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୨ ମିନିଟ ରେ…

1 min read

ଧଳା ଚମକୁ ଥିବା ଦାନ୍ତ କାହାକୁ ଭଲ ନଲାଗେ? ହଳଦିଆ ମଇଳା ଦାନ୍ତ ଆମ ଚେହେରା ର ସୁନ୍ଦରତା କୁ ନଷ୍ଟ କରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ଧଳା କରିବେ? ତେଣୁ, ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସହଜ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।ଏହି ଟିପ୍ସ ପରେ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ।ତେଣୁ, ବିଳମ୍ବ ନକରି, ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଚକଚକିଆ ଦାନ୍ତ କୁ କରନ୍ତୁ? ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ କ’ଣ? ଧଳା ଦାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର? ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ? ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତ ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁଥିବା ଔଷଧ , ମହଙ୍ଗା ଟୁଥ ପେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କଲଗେଟ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ତେଲ ସହିତ 2 ମିନିଟରେ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆ ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଟିପ୍ସ କ’ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ଧଳା କରିବେ? ତେଣୁ, ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସହଜ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଟିପ୍ସ ପରେ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ।ତେଣୁ, ବିଳମ୍ବ ନକରି, ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା।

● ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପାୟ ;- କୋଲଗେଟ, ଲେମ୍ବୁ,ଇନୋ, ଲବଙ୍ଗ ପାଉଡର – ଖାଲି ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଲଗେଟ ଅଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିଏ ଚୁପୁଡି ଦିଅନ୍ତୁ,ଇନୋ କୁ ପକାନ୍ତୁ ଅଧା ଚାମଚ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲବଙ୍ଗ ପାଉଡର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ଔଷଧ। ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଦିନ ବ୍ରସ ରେ ନେଇ ଦାନ୍ତ ଘଡନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ଚମକି ବାକୁ ଲାଗିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *