July 21, 2024

Odia Express

Here, There and Everywhere

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୦ଟି ମଜେଦାର ପଜଲ – ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ ଚାବି ଅଛି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ନାମ କଣ ହେବ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦିୟନ୍ତୁ..

1 min read

ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ |ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସିଚୁ|ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପଜାଲ ଗୁଡିକ ଆପଣାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବା |ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ |ଏଥିରେ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ |ତେବେ ଏହି ପଜାଲ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ |ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ କମେନ୍ଟ କରନ୍ତୁ

ଫଜଲ ନମ୍ବର୧- ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ମିଠାର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଚାହାର।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ଅଟେ ସୁଇଟି।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ମିଠାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ସୁଇଟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଚାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ।ଟି ଅର୍ଥାତ ଝିଅଟିର ନାମ ସୁଇଟି।

ଫଜଲ ନମ୍ବର ୨-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଏକ ସିମର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଦୌଡ଼ିବାର।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର-ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ସିମରନ।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସିମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦୌଡାର ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ରନ ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ସିମରନ।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୩-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ଜୋତାର, ଏହାପର ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ରୁ ଓ ଶେଷ ଚିତ୍ରଟି ତେ ଚାହାର।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ଅଟେ ସୃତି।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଜୋତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ସୁ, ଏହା ପର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ରୁ ଓ ଶେଷ ଚିତ୍ର ଚାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଟି।ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ସୃତି।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୪-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ଗାଈ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗଛ।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ଗାୟତ୍ରୀ।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗାଇ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଗଛର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଟ୍ରି ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ଗାୟତ୍ରୀ।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୫-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପାଣି।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର-ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ କାଜଲ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପାଣି ବା ତାର1 ଅନ୍ୟନାମ ଜଳ।ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ କାଜଲ।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୬-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ମୁଦି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ ଚାବି।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ର ଦେଖିଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ରିଙ୍କି।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ମୁଦିର ଇଂରାଜୀ ନାମ ରିଙ୍ଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଚାବିର ଇଂରାଜୀ ନାମ କି।ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ରିଙ୍କି।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୭-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଅଟେ ଏକ ପିମ୍ପୁଡି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଟେ ରା।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର-ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ଅନ୍ତରା।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଆଣ୍ଟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ ରା।ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ଅନ୍ତରା ଅଟେ।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୮-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଅଟେ ଏକ ଦୀପ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ ଚାହା।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର-ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ଦୀପ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଅଟେ ଦିଅ ଓ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଚାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଟି ।ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ଦୀପ୍ତି।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୯-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସୁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଟେ ମଣିଷ।ତେବେ କଣ ଅଟେ ଝିଅଟିର ନାମ?

ଉତ୍ତର- ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ସୁମନ ।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ମଣିଷର ଇଂରାଜୀ ନାମ ମ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ ଝିଅଟିର ନାମ ସୁମନ।

ଫଜଲ ନମ୍ବର୧୦-ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଚ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମା।ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ କଣ?

ଉତ୍ତର-ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅଟିର ନାମ ଅଟେ ହେମା କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏଚ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ହେ ଏହା ପର ଚିତ୍ରଟି ମା ତେବେ ଝିଅଟିର ନାମ ହେମା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *